महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

Maharashtra Teacher Eligibility Test - 2019 / महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा - २०१९


Help Desk Toll Free No. : 1800-267-2233
सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय प्रवर्ग / खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक उमेदवारांसाठी परीक्षा शुल्कामध्ये कोणतीही सवलत नाही. त्यामुळे त्यांनी खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करावेत. पात्रता गुणांच्या बाबतीत शासन आदेशानुसार कार्यवाही केली जाईल.
महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 बाबतच्या सूचनासंपर्क
पत्ता :
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग,
पुणे - ४११ ००१

हेल्पलाईन नंबर :
1800-267-2233
ई-मेल: mahatet2019.msce@gmail.com

Terms & Condition