महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

Maharashtra Teacher Eligibility Test - 2019 / महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा - २०१९


Help Desk Toll Free No. : 1800-267-2233

परीक्षार्थी त्यांच्या MAHATET लॉगीन वर नावातील (स्पेलिंग) आणि जातीतील बदल पुढील आदेश येईपर्यंत नोंदवू शकतात.
सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तसेच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक उमेदवारांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ५ टक्के गुणांची सवलत देण्यात येत आहे.संपर्क
पत्ता :
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग,
पुणे - ४११ ००१

हेल्पलाईन नंबर :
1800-267-2233
ई-मेल: mahatet2019.msce@gmail.com

Terms & Condition